Obec Oborín rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Tlačová správa - Realizácia vodnej zážitkovej cesty po rieke Bodrog a jej prítkoch - SKHU/1601/1.1/038

 29.10.2019

Realizácia vodnej zážitkovej cesty na rieke Bodrog a jej prítokoch – SKHU/1601/1.1/038

TLAČOVÁ SPRÁVA

Riaditeľstvo Národného parku Aggtelek a Obec Oborín predložili úspešnú projektovú žiadosť na výzvu vypísanú v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Maďarsko Interreg V-A pre zvýšenie atraktivity pohraničia, pre rozvoj kvalitného cestovného ruchu založeného na spoločných prírodných a kultúrnych hodnotách.

Projekt s názvom "Vytvorenie vodnej zážitkovej cesty na rieke Bodrog a jej prítokoch (Creation of a water amusement trail on the river Bodrog and its tributaries); kód: SKHU/1601/1.1/038) získal 2,612 miliónov EUR nenávratnej podpory.

Na rieke Bodrog a na jej prítokoch prebiehala vodná turistika už aj v minulosti, predovšetkým na 48 km dlhom úseku rieky medzi štátnou hranicou a mestom Tokaj, resp. na kanáloch v oblasti Bodrogzug – celkový počet vodných turistov sa odhaduje na 14 až 15 000 ročne. Z piatich prítokov rieky sú na Slovensku vhodné na bezpečnú plavbu malých plavidiel iba Laborec a Latorica. Bodrog, ako prírodný zelený koridor spája chránené vtáčie územia, ktorých ochrana je zabezpečená v zmysle Ramsarskej dohody, a to chránené vtáčie územie pri rieke Laborec a oblasť Bodrogzug pri Tokaji v Maďarsku. Množstvo tunajších prírodných hodnôt má v sebe potenciál niekoľkodňových túr, prinášajúcich zážitky aktívneho odpočinku.

Spoločný maďarsko-slovenský projekt, realizovaný v období rokov 2017 až 2019, bol zameraný na vybudovanie komplexného balíka atrakcií založeného na aktívnom turizme v cezhraničnej oblasti medzi mestom Tokaj v Maďarsku a obcou Oborín na Slovensku a príslušnej infraštruktúry na úseku 80 km, na rieke Bodrog a jej prítokoch, tak, aby sa jednotlivé prvky ponuky služieb navzájom dopĺňali a poskytovali tak prepojenie na blízke atrakcie cestovného ruchu (akými sú napr. vinohradnícka oblasť Tokaj, región Zemplín, hrady, atď.).

Výsledkom projektu bolo zabezpečenie splaviteľnosti vodných ciest v oblasti Bodrogzug pre milovníkov vodných športov, a to na omnoho dlhšej trase, ako to bolo doposiaľ, konkrétne vyčistením kanálov, vytvorením plavebných komôr a prístavísk. V rámci projektu došlo k vyhĺbeniu koryta na dĺžke 3,5 km, k vytvoreniu 12 plavebných komôr v oblasti Bodrogzug, taktiež došlo k realizácii 4 klasifikovaných prístavísk na maďarskom úseku rieky Bodrog a ďalších 4 na úseku rieky Laborec a na slovenskom úseku rieky Bodrog. Tieto objekty sa začlenili do celoštátnej siete prístavísk, ktorú buduje Maďarský zväz kanoistiky.

Došlo k vybudovaniu cyklistických aj jazdeckých turistických chodníkov, na maďarskej strane v dĺžke viac ako 32 km, na slovenskej strane v dĺžke 12 km. Na týchto trasách bolo vytvorených celkom 14 veží pre sledovanie vtákov, 10 prístreškov a odpočívadiel pre jazdcov, stoly a ľavice z drevenej guľatiny, viac ako 20 ohnísk a približne 100 informačných a smerových tabúľ, ktoré prispievajú k zážitku návštevníkov tejto oblasti s mimoriadnymi prírodnými hodnotami.

V 5 novovytvorených informačných a prezentačných centrách môžu návštevníci tejto oblasti získať ďalšie poznatky a skúsenosti:

Na základni v obci Zalkod bola vytvorená menšia rybárska výstava, doplnená o aktívnu prezentáciu rybárskeho remesla, s cieľom prezentovať jedno z remesiel s najdlhšou históriou v Medzibodroží, aby si návštevníci mohli vyskúšať rybolov na vlastnej koži. Renovovaná budova v obci Zalkod, ktorá sa nachádza na brehu potoka Zsaró-ér, poskytuje návštevníkom – účastníkom vodných túr aj táborisko (jurty, ohniská, exteriérové hry), ako aj hygienické a sociálne priestory. Medzibodrožie si zachovalo svoj životný štýl od čias príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny až do konca 19. storočia, podobne ako aj prírodné hodnoty, a tradičné remeslá spojené s bohatstvom prírodných zdrojov, kam atri aj rybolov či chov včiel.

Nový pamätný ľudový dom vytvorený v obci Oborín na Slovensku predstavuje tradičný spôsob rybolovu, tiež je východiskovým bodom krátkeho a dlhého náučného chodníka, vytvorených v rámci projektu.

Včelárska výstava a dom terapeutických služieb, vytvorené v obci Szegi na brehu rieky Bodrog predstavuje návštevníkom nielen starobylé remeslo včelárov, ale poskytuje aj možnosti využitia liečivého účinku včiel. Cieľom výstavy je rozširovanie obzorov návštevníkov (najmä žiakov a študentov) v oblasti včelárstva, odbúranie predsudkov spojených so včelami a taktiež popularizácia zdravého medu vyprodukovaného v Maďarsku za prírodných podmienok. Jednou z metód prírodnej liečby respiračných ochorení a alergií je terapeutická aplikácia vzduchu včelích úľov, čo je možné v tomto stredisku.

Pamätný ľudový dom lesa Long pri Novom meste pod Šiatrom bude východiskovým bodom vodných, cyklistických a jazdeckých túr, poskytuje tiež možnosť terénnych aktivít pre návštevníkov – žiakov a študentov. Pamätný ľudový dom, ktorý sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti les Long vo vzdialenosti 100 m od rieky Bodrog, môže byť východiskovým bodom rôznych organizovaných túr (cyklistických, jazdecký či peších).

Vzdelávacie a návštevné stredisko vytvorené v centre mesta Blatný potok očakáva návštevníkov komplexnou interaktívnou výstavou o ochrane prírody. Vystavené predmety, interaktívne prvky a rôzne digitálne prostriedky prezentujú turistické a prírodné atrakcie tunajšieho okolia.

Komplexnosť projektu sa prejavuje aj tým, že do prevádzky nakúpených prostriedkov, ako sú bicykle, člny a lode, resp. zrenovovaných nehnuteľností bolo angažovaných viacero partnerov – poskytovateľov služieb cestovného ruchu.

O túrach v oblasti Bodrogzug a o turistických a prírodných hodnotách regiónu môžu záujemcovia získať užitočné informácie v maďarskom, slovenskom a anglickom jazyku na portáli kompletne zrenovovanom v rámci projektu: bodrogzug.hu.

Riaditeľstvo národného parku predstaví výsledky projektu v rámci podujatia s prítomnosťou médií dňa 8. 10. 2019, pričom hlavným hosťom podujatia bude maďarský minister poľnohospodárstva, Dr. István Nagy.

Projekt bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko Slovensko Interreg V-A. Detailné informácie o programe sú uvedené na stránkach www.skhu.eu. Obsah tohto dokumentu sa nemusí zhodovať so stanoviskom Európskej únie.